CHERISH - Att ge hopp

 

"Fader Georges projekt i Indien"
Missionaries of Saint Thomas the Apostle (MST)
Caritas Sverige 

Fader George besökte Sverige under oktober 2012
och berättade om projekten:

Gävle 30/9,  Sörforsa 6/10, Sundsvall, 7/10 och Östersund 14/10

  1. Projekt för handikappade

  2. Projekt för ekologisk odling

  3. Projekt för barn som behöver hjälp

  4. Projekt för kvinnokooperativ (Mikrolån)

Stöd projekten! Caritas Sverige stöder projekt och genom Caritas blir ditt bidrag ännu större


HUR
kan jag stödja projekten?

  • Genom ett ekonomiskt bidrag (som utan administrationskostnader går fram via kontaktpersonerna)!

  • Köp kort (gratulationskort, julkort m m) som tillverkas av de handikappade i projekten! Korten kan beställas genom kontaktpersonerna

  • Be för projekten och fader George!