Odling


Genom en "modellfarm" kan projektet inspirera och sprida kunskap om organisk odling,
utan konstgödsel m m

dscn1218.jpg