Om projekten

CHERISH, NIRMALGIRI

2013, februari

Förra veckan talade jag med fader George per telefon och han mådde bra men jobbar hårt.
Det kapell de planerade är nu nästan klart och han kommer att sända foton på det.

Vi har också sänt över en summa till projekten från de insamlade medlen. Han ville att vi skulle vänta lite med det, men nu behövs pengarna. När vi vet att pengarna kommit fram och fått kvitto på dem ska vi skicka mera. Så har vi kommit överens om och det är nog bra att vi inte skickar allt på en gång. Många har varit givmilda och fader George hälsar och tackar alla så mycket! / Elisabeth Andersson

Inledning


Nu 
är det drygt 3 år sedan som jag lämnade Sverige efter nio års arbete i Norrlands dekanat i Stockholms katolska stift. Mitt arbete i Sverige har berikat mig mycket på många sätt. Stort tack till Biskop Anders och katolska kyrkan i Sverige. Det var tufft att börja med att arbeta i Sveriges Norrland, men det blev lättare under tidens lopp och jag skulle velat vara kvar på tuffaste platsen, särskilt i Norrland, och därför valde jag att vara i Jämtland ett tag innan jag lämnade Sverige.

Sedan oktober 2009 har jag tagit över ett stort arbete i västra delen av Indien, inte långt från det berömda Goa. Just nu jobbar jag som direktör för detta centrum. I detta centrum finns fyra projekt .

1. Centrum för talträning och rehabilitering av mentalt handikappade individer.

2.
Att organisera och hjälpa kvinnogrupper, bnöder, unga män och flickor med mikrofinanssystem

3. En modellfarm med organisk odling, med organisk gödsling och ogräsbekämpning,
    en anläggning med kompostframställning med maskar, ett mejeri, en getfarm, hönsgård,
    bearbetning av cashewnötter, kryddodling etc.

4. Ett hostel for unga flickor vars föräldrar är smittade med HIV och AIDS


Jag har stora glädjen att berätta för er lite om de verksamheter som jag och min grupp gör här och nu.

Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom”, säger S:t Paulus i sitt II brev till Korinthierna 8: 9. Genom att anta en tjänares gestalt delar han våra lidanden och vår nöd, och genom Honom får vi lära känna Guds kärlek. Hans ord och gärningar lär oss att leva och verka tillsammans för att bistå de fattiga och förtryckta och de plågade’. En attityd som säger att ‘det är för någons skull’ kan tyckas vara arrogant. En inställning som innebär, att ‘det är tillsammans med någon’ är den attityd som Jesus visar exempel på. I Guds rike ska vi alla se till de behövande och de plågade och dela deras svårigheter och lidanden med dem. Det är denna livssyn och Jesus uppmaning till oss som har fått vara grundläggande när institutionen CHERISH i Amberi of Sindhudurg-distriktet i Maharashtra, Indien, inrättades. CHERISH betyder, Centre for Health, Education and Research In Social Handicaps (Centrum för hälsa, utbildning och forskning i socialt handikapp). CHERISH strävan och motto är att leva och verka tillsammans med de “behövande” för att berika och förbättra ‘livskvalitén’.

Information i sammandrag

Det finns i vår värld av vetenskap och teknologi ett stort antal (miljoner) pojkar och flickor, unga män och kvinnor, som antingen är födda mentalt retarderade, eller har fått detta handikapp av någon outgrundlig anledning. De flesta av dem är dömda till att få fortsätta leva i en eländig tillvaro, där de i tystnad ropar på hjälp efter lindring och befrielse. Det finns många kvinnor i Indien som är utsatta och inte visas en anständig värdighet. Miljoner bönder som tillhör det övre skiktet i Indiens ekonomi, visar ingen omtanke. Många barn på landsbydgen får varken möjlighet eller tillfälle att kunna leva sina liv i takt med vår moderna värld av idag. Därför blir listan över behövande oräknelig. I och med detta kan vi förstå, att ett centrum som detta CHERISH är unikt och uppfyller sitt syfte.

CHERISH startade mycket enkelt år 2003 i en bambuhytta i byn Amberi i Kudal, Taluka i Sindhudurg-distriktet. Det ligger 13 km från motorvägen, och närmaste staden(större samhälle), som är Sawanthawadi, finns på 22 km avstånd. Att utveckla detta område och människornas levnadsvillkor var drömmen. I första början var det en riskabel utmaning att utveckla detta centrum, eftersom det ligger på en avskild plats. Här fanns ingen elektricitet eller telefonförbindelse, och inga vägar, endast en innerlig förhoppning. Den starka övertygelsen, och mottot
inte för människornas skull utan tillsammans med dem ledde till inköp av mark för de speciella behoven för detta centrum.

Vision: Att berika och förbättra LIVET

Mission: Att stärka de mindre priviligerade, de utsatta i den nedåtgående strömmen i samhället, till att bli andligt, intellektuellt, socialt och ekonomiskt medvetna och dugliga medborgare

Mål

1. Swawalambi –uttrycket betyder att inge självförtroende hos människor (mentalt handikappade).

dscn1218.jpgEtt program som är utformat för talträning och rehabilitering av mentalt handikappade individer
. Detta projekt grundar sig på övertygelsen, att handikappade människor som lever på landsbydgen ska kunna få träning, rehabilitering och bli integrerade i samhället enbart genom projekt inom jordbruksnäringen, eftersom 80 % av Indiens befolkning idkar jordbruk.

2. Swayamsidha – Vägledning för en grupp kvinnor i byn att bli självständiga.

kvinnor1.jpgSchemat är utarbetat för att stärka sammanhållningen
bland i byns kvinnor i gruppen. Självhjälpsgrupper: dessa grupper sparar en del av sin inkomst varje månad, som de samlar ihop inom sin grupp och deponerar hos banken, där de kan få ett lån, och vid behov kan de låna internt av varandra inom gruppen till en låg ränta.). Dessa lån kan användas för en mindre rörelse, eller för en sysselsättning inom jordbruket. Genom bildandet av dessa SHG-grupper och genom att träna och motivera dem, får de hjälp att kunna kämpa för sina rättigheter och leva ett värdigt liv.3. Prerana – Att inspirera och motivera barn på landsbygdendscn1751.jpg

Barn på landsbydgen, som inte har fått tillfälle att prova på några av de nymodigheter som förekommer i samhället idag, får här vägledning och träning med program med varierande värdegrunder och motivationer..4. Haritha – En hållbar och miljövänlig metod för organisk oding med tillhörande verksamheter
odling1.jpg

Genom att inse faran med det ökade bruket av kemiska gödningsmedel inom jordbruket vill vi inom detta område försöka att integrera hållbara och miljövänliga metoder för organisk odling och tillhörande verksamheter.

 

 

 

Talträning och rehabilitering av mentalt handikappade (SWAWALAMBI)

Detta program inriktar sig på talträning och rehabilitering av mentalt handikappade. Projektet startades 2006 och idag har detta centrum med 29 elever som är över 18 år gamla. De kommer från olika delar av Maharashtra och Goa, speciellt från Konkan-området. De tillhör olika religioner, kaster och samhällsklasser, men alla lever här som medlemmar i en stor familj. Här finns 9 anställda, som tar hand om rehabilitering och talträning av de handikappade. Dagen är inrutad efter ett fast och ett preliminärt schema. Som en viktig del i rehabiliteringen ingår den andliga, fysiska och sociala aspekten, samt förmågan att kommunicera.

CHERISH har tagit fram en jordbruksbaserad undervisningsplan för talträning och rehabilitering av mentalt handikappade. För detta ändamål har centret inrättat en organisk odling, med organisk gödsling och ogräsbekämpning, en anläggning med kompostframställning med maskar, ett mejeri, en getfarm, hönsgård, bearbetning av cashewnötter, kryddodling etc. Eleverna deltar
i talträningsprogrammen som anpassas efter vars och ens intellektuella förmåga, fysiska hälsotillstånd och personliga intresse. Talträningen inriktar sig huvudsakligen på vokabulär inom jordbruket.

På detta Centrum tillämpas olika former av rehabilitering för mentalt handikappade män. Bilden nedan visar hur några av männen är sysselsatta med hanteringen av fjäderfä. Centret har ett kontrakt med en firma, som tillhandahåller kycklingar, medikament och foder. Centret ansvarar för att dessa kycklingar sköts på korrekt sätt och efter 40 dagar har de vuxit tillräckligt för att kunna slaktas och lämnas tillbaka till företaget. Våra elever har hand om denna skötsel under ledning av en assistent.

Med detta har jag försökt sammanfatta aktiviteterna inom CHERISH. Det finns mycket mer att berätta om till
er mina vänner. En utförligare beskrivning kan komma senare.

Guds rika välsignelse och tack till Er alla för allt Ert arbete och stöd som Ni visar mot dessa våra MINSTA. Närhelst vi gör något för de minsta bland Jesu barn får vi mångfalt tillbaka och blir rikligt välsignade.


Med tack för Ert stöd och Era förböner,
Er tillgivne
Fr. George Koorumullumpurayidam
Cherish, Nirmalgiri
Amberi, Kudal 416519
Dt. Sindhudurg

Mob. +919765507089 eller +919404158890
Epost: kmpgeorge@yahoo.com